ไม่เอาโรงบำบัดน้ำเสียในสวนบึงหนองบอน

ไม่เอาโรงบำบัดน้ำเสียในสวน ชาวบ้านร้องขอบึงหนองบอนอยู่สภาพเดิม ยันพื้นที่ไม่เหมาะสมทำโรงบำบัดน้ำเสีย กทม.ควรหาพื้นที่อื่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ เตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน โดยใช้พื้นที่บริเวณบึงหนองบอนซึ่งเป็นพื้นที่แก้มลิงและปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะตั้งอยู่ในพื้นที่เขตประเวศ

มีประชาชนในนามกลุ่มคนรักสุนัขบึงหนองบอนและกลุ่มปั่นบึงหนองบอนได้คัดค้านโครงการดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าบึงหนองบอนปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่ประชาชนใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นจำนวนมากอีกทั้งพื้นที่สวนทั้งหมดเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่เหลือพื้นที่บนดินที่ประชาชนใช้สอยพักผ่อนในปัจจุบันเพียง60ไร่ ซึ่งการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียในบริเวณนี้ไม่มีความเหมาะสมและจะทำให้ประชาชนที่มาพักผ่อนได้รับผลกระทบ

นางสาวลาวัลย์ เอี่ยมสุพรรณ ตัวแทนประชาชนที่ร่วมคัดค้านโครงการกล่าวว่า บึงหนองบอนเป็นแก้มลิงตามแนวพระราชดำริ และเป็นสวนสาธารณะที่เหลือเพียงไม่กี่แห่งในพื้นที่บริเวณนี้ การก่อสร้างโครงการของกทม.จะทำให้เกิดผลกระทบทั้งระหว่างก่อสร้างและในระยะยาวเพราะพื้นที่จอดรถจะหายไปและการสร้างโรงบำดน้ำเสียยังมีสารพิษโลหะหนัก มีมลภาวะทำให้สวนไม่เหมาะสมที่จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจต่อไป ตนเห็นว่าพื้นที่ที่จะใช้ก่อสร้างในบริเวณนี้ยังมีพื้นที่อื่นที่เป็นที่ดินแปลงใหญ่ที่กทม.จะลงทุนจัดซื้อและก่อสร้างโรงบำบัดมูลค่าหลายพันล้านนี้ได้โดยไม่กระทบต่อชาวบ้าน ที่ปัจจุบันในบริเวณนี้ก็เหลือสวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งพักผ่อนของครอบครัวไม่กี่แห่ง อีกทั้งการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียที่บึงหนองบอนยังอยู่ในพื้นที่ที่ห่างจากคลองที่จะลำเลียงน้ำออกไป ลักษณะของพื้นที่ก็จำกัดเป็นที่แคบและยาวไม่เป็นรูปเรขาคณิตที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงงานบำบัด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Comments are Closed

© 2018: My Blog | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress