อ้วนลงพุง ทลายได้ด้วย สูตร 3 อ.

ก่อนจะเข้าสู่การสลายไขมัน เรามาทำความเข้าใจก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัวนั้น ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน ฉะนั้นน้ำหนักคนเราจะมีมากน้อยเพียงใด จึงขึ้นอยู่กับสมดุลของพลังงานในตัวเรา

พลังงานที่ได้จากการรับประทาน > การเปลี่ยนแปลงของพลังงาน < พลังงานที่ร่างกายนำไปใช้ พลังงานที่ได้รับจากการรับประทาน คือ ปริมาณพลังงานจากโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ทั้งหมดที่รับประทาน พลังงานที่ร่างกายนำไปใช้ ประกอบด้วยอัตราการเผาผลาญอาหารและพลังงานที่ใช้ไปกับการทำงานและการออกกำลังกาย อ้วนลงพุง จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อการเปลี่ยนแปลงพลังงานไม่สมดุล เมื่อพลังงานที่ได้รับจากการรับประทานมีมากเกินกว่าพลังงานที่ร่างกายนำไปใช้ พลังงานส่วนเกินจึงสะสมพอกพูนเป็นไขมันทำให้เกิดพุง วิธีทลายพุงอย่างปลอดภัยและถาวรที่สุด ไม่ใช่การพึ่งพายาราคาแพง หรือเข้าคลินิกลดน้ำหนักซึ่งอาจไม่ส่งผลดีต่อร่างกายในระยะยาว แต่เป็นการเริ่มต้นที่ตัวของเราด้วยหลักที้เรียกว่า “หลัก 3 อ.” อ.อารมณ์ เปลี่ยนอารมณ์ให้เป็นแรงใจทลายพุง อ.อาหาร ทานอาหารอย่างไรไม่ลงพุง อ.ออกกำลังกาย ขยับร่างกายให้ไร้พุง หลัก 3 อ. เป็นหลักการดูแลสุขภาพเพื่อลดรอบพุงและป้องกันการกลับมาของไขมันส่วนเกินที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ตามมามากมาย ด้วยวิธีการตามธรรมชาติอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนแนวคิด (อารมณ์) ซึ่งจะนำไปสู่การปรับพฤติกรรม (อาหาร, ออกกำลังกาย) ที่ให้ผลลัพธ์ปลอดภัยและยั่งยืน

Comments are Closed

© 2018: My Blog | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress