ชี้อากาศร้อน สัตว์พาหะนำโรคชุกชุม

กรมควบคุมโรค ชี้ช่วงเดือนมีนาคมนี้ อากาศของไทยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้สัตว์พาหะนำโรคต่างๆ เพิ่มจำนวนขึ้น รวมทั้งอาหารอาจบูดเสียได้เร็วยิ่งขึ้น อาหารปรุงสำเร็จ ควรอุ่นให้ร้อน เพื่อลดจำนวนสัตว์พาหะนำโรคและป้องกันไม่ให้มาสัมผัสอาหาร ลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของเชื้อโรค และการเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีการส่งต่อคลิปวีดีโอหนูวิ่งในร้านอาหารแห่งหนึ่ง นั้น อาจเนื่องมาจากช่วงนี้อุณหภูมิในประเทศไทยเริ่มสูงขึ้น สัตว์พาหะนำโรคต่างๆ ทั้ง แมลงสาบ แมลงวัน และหนู อาจเพิ่มจำนวนขึ้นมากกว่าปกติ ขอให้ประชาชนระะวังโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำดื่มที่ปนเปื้อน ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2561 พบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษแล้ว 22,950 ราย ซึ่งการบริโภคอาหารที่ปรุงสุก ร้อนและสะอาด ถือเป็นวิธีการป้องกันที่สามารถทำได้ง่าย นอกจากนี้ควรจัดเก็บอาหารให้ปลอดภัยจากหนู แมลงพาหะต่างๆ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค ส่วนการลดปัญหาสัตว์ก่อกวนในสถานที่ปรุงประกอบอาหารนั้น เริ่มจากการดูแลสุขลักษณะที่ดี รวมถึงการจัดการขยะเปียก หรือ เศษอาหารที่ถูกต้อง ควรแยกขยะเปียก ออกจากขยะแห้ง เพื่อง่ายต่อการจัดการ ขยะเปียกและเศษอาหารต้องใส่ในถุงและปิดอย่างแน่นหนาและควรบรรจุในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดแข็งแรงอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันสัตว์มากัดแทะและยังป้องกันการเป็นแหล่งรังของแมลงวันได้ด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Comments are Closed

© 2018: My Blog | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress